Kontaktné údaje

Telefon: +421 (0) 905 869 922
Email: ivana@havranova.sk

Fakturačné údaje

Growheel s.r.o
Hronská ulica 335/9
Rybník, 935 23

Slovensko

IČO: 47702141

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK97 0900 0000 0050 5303 0994

Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra

odd. Sro, vložka 37045/N