MOJA MISIA

 Prostredníctvom zručnosti koučovať a túžby mentorovať sprevádzam tých, ktorí si dovolia objaviť kým sú, robia tie správne rozhodnutia a konajú v duchu svojich hodnôt. Porozumením presahu svojho konania dokážu robiť tento svet lepším miestom pre seba a iných.

 

MOJA VÍZIA

Vidím svet, kde je každý schopný nachádzať svoju jedinečnosť v pravdivosti a porozumení. Svet, v ktorom jednotlivec koná v súlade so sebou a v užitočnosti pre iných.
Kde je každému umožnené zanechávať po sebe nezmazateľnú stopu vlastnej veľkoleposti.

CTÍM HODNOTY

Ctím tieto hodnoty a konám cez postoje:
Viera (jednotlivec dokáže meniť svoj život k lepšiemu),
Odvaha (pozývať k tvoreniu a k snívaniu),
Zvedavosť (hľadať najlepšiu možnú voľbu),
Vďačnosť (všetko je v poriadku),
Pravdivosť (konať cez srdce a bez ega).

Ctím etické princípy profesionálneho kouča.

Podporne i s výzvou

Bez posudzovania

Diskrétne